Reportasje fra avisen ” Dagen” den 5 september 2012. Pinsemenigheten ” God is Love” i Birzai, Litauen opplevde Guds herlighet.