På bildet: Nelle Skjortnes jubler etter å ha blitt helbredet.

I april 1979 ble Nelle Skjortnes rammet av hjerneblødning og ble lam i hele venstre side.

Det var et hardt slag å konstatere at jeg var blitt lam og lenket til rullestolen. Jeg ble liggende på sosialmedisinsk avdeling ved Åse sykehus i Ålesund og ukene gikk uten at noe skjedde.

Etter 10 uker var jeg hjemme på helgepermisjon. Jeg ble med på en søndagsskoleutflukt ute i det fri den søndagen og på kvelden oppmuntret familien meg til å bli med på møtet i pinsemenigheten Salem i Langevåg.

Jeg lot rullestolen stå hjemme, for jeg orket ikke å ta den med inn i lokalet. Jeg ble båret inn på plassen min, og under innledningen skjedde det.

Nelle priste Herren for et fullbrakt verk.

Ingen bad for meg personlig, men jeg begynte å rope til Gud og prise Ham for hva Han hadde gjort for meg. Jeg begynte å takke Han for Golgata og Jesu fullbrakte verk. Da sa en stemme inni meg at den samme Jesus som tok dine synder, tok også dine sykdommer. Og Guds Ord fra 1. Peters brev 2:24 ble levende for meg:

”På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. ”

Da begynte jeg å takke Jesus for at Han ikke bare tok mine synder, men at Han også bar mine sykdommer og at ved Hans sår hadde jeg fått legedom.

En stemme inni meg sa: ”Reis deg opp og gå!”

”Da sa en stemme inni meg:” Hvorfor sitter du der da? Reis deg opp og gå!”

Mer registrerte ikke jeg før jeg fant meg selv på første benk. De andre kunne da fortelle at jeg hadde reist meg opp og gått fram og tilbake i rommet, hadde jublet, danset og prist Herren. Du kan tro jeg var lykkelig. Jeg måtte klype meg selv i armen og i benet for å konstatere at jeg virkelig hadde fått følelsen tilbake.

Det ble naturligvis et godt møte den kvelden. Og forundringen var stor da Nelle kom tilbake til sykehuset samme kveld.

Tilbake på sykehuset etter endt permisjon.

– Jeg gikk alene inn i avdelingen, kledde av meg og la meg uten noe besvær. Neste morgen sto jeg opp og spiste frokost. Alt var normalt. Jeg gikk ned for å hente mitt arbeid i arbeidsstuen. Da jeg kom dit, ble mine medpasienter redde. Jeg måtte berolige dem og si at det er meg dere ser. Alle visste jo at jeg var lam, og dette kom som et sjokk på dem. Jeg fortalte at det var Jesus fra Nasaret som hadde gjort meg frisk. Alle måtte erkjenne at det stod en høyere makt bak det som var skjedd.

Sykehusledelsen var skeptisk.

Sykehusets ledelse var naturlig nok noe mer skeptisk. Jeg gjennomgikk flere tester, og var til og med i Trondheim for å få undersøkt hjernen skikkelig. Alt var normalt.

– Har dere en forklaring på dette som har skjedd, spurte jeg legene. Nei, svarte de. – Vi må bøye oss for det som er over oss, var svaret.

I dag er det mange år siden Nelle Skortnes ble frisk. – Jeg ble verken hypnotisert eller hjulpet på noen som helst måte. Det er kun en forklaring på det som har skjedd – Jesus! Sier en overlykkelig Nelle Skjortnes som har fått snakket med mange etter denne hendelsen og hun har kunnet vitne for dem med tyngde og overbevisning, fordi det hun sier er selvopplevd

Jeg er et bevis på at Jesus lever, for i dag er jeg helt frisk og det er bare Jesus som har kunnet gjøre dette, sier Nelle. ( Utdrag fra ”Korsets Seier”)

Fremdeles helbredet etter 30 år.

Det er nå 30 år siden Nelle Skjortnes ble helbredet. Hun er et bevis på at Gud ikke bare helbreder, men kan bevare mennesker friske. Hun har også vært en tur i India og delt evangeliet og er et frimodig vitne om Jesus overalt hvor hun ferdes.