Reportasje fra Avisen “Norge idag” om de sterke møtene i Latvia.

Avisen: “Korsets Seier” skrev om bønn for enhet og vekkelse i Latvia.

Reportasje fra avisen ” DagenMagazinet” den 10 februar 2010. 51 personer frelst i sprengkulden i Latvia.

Reportasje fra Avisen ” DagenMagazinet” Over 100 mennesker frelst og mange ble også helbredet i Latvia.

Reportasje fra Avisen “DagenMagazinet” 16 mars 2010. Misjonsrapport fra vekkelsen i Latvia.

Reportasje fra avisen ” DagenMagazinet” 14 juli 2010 om menighetsveksten i Latvia.

Reportasje fra avisen ” Dagen Magazinet” den 05.10.2010 om de sterke miraklene i Latvia. En begeistret kvinne(se bildet) priser Herren fordi hun nå klarer å gå. Alle leddsmertene er borte etter 20 år med plager.