Indremisjons-venner på Storebø bedehus, Levende Ord Cellegruppe Austevoll og Betania Haukanes kom sammen for en tid tilbake for å drøfte og planlegge fellesmøter i lag med evangelist Asbjørn Skjortnes. Ett felles ønske var en oppfølging av helbredelse møtene de stod sammen om for to år siden og som ble godt mottatt av folk i Austevoll.

Torsdag 27. og fredag 28. oktober ble møtene gjennomført på Storebø bedehus. Møtene fikk god oppslutning og flere som søkte forbønn for ulike plager opplevde helbredelse og lindring.

Asbjørn Skjortnes står tilsluttet Oslo Kristne Senter.Hans virkefelt er både inn- og utland.

Skjortnes åpnet første møte med å referere fra avisoppslag i lokalavisen fra sist han besøkte Austevoll der overskriften var ”Kultur sjokk”. Reportasjen kunne tyde på at folk i Austevoll ikke er vant med offentlig bønn for syke og momentan helbredelse. Skjortnes gav uttrykk for at det avisen hadde skrevet var positivt vinklet og gav en god fakta beskrivelse av møtene. Sentralt i reportasjen var et intervju med Lars Bjørn som opplevde momentan helbredelse fra kroniske nakke og skulder smerter. Asbjørn Skjortnes understreker at helbredelser faktisk skjer, tåler å bli prøvd og at det holder over tid. For å underbygge det var den samme Lars Bjørn som ble helbredet for to år siden invitert for med egne ord gi sitt vitnesbyrd om den sterke opplevelsen.

I sitt vitnesbyrd fortalte Lars Bjørn om sin skepsis, og om den vonde skuldra. Det beste han kunne spurt meg om, sa Lars Bjørn, var; ” tror du Jesus kan helbrede deg?”. Skjortnes ba for meg i bare 3 sekunder og ”eg vart momentant helbreda”. Og det har holdt i disse to årene som er gått og; ”eg er fremdeles frisk i skuldra”, sier Lars Bjørn.

Mange søkte fram til forbønn i møtene, de ble bedt for og flere ble helbredet for ulike plager. En dame i 60 åra opplevde at den ene foten vokste ut like for øynene på dem som sto rundt henne og dagen etter kunne hun vitne om at hun var helbredet. Hun kunne gå opp og ned i trapper slik hun ikke kunne gjort tidligere.

Møtene ble en god opplevelse både for de som tok del i møtene og ikke minst for de som stod ansvarlig for møtene. De takker Skjortnes for tydelig og klar forkynnelse av at Jesu lidelse på korset også omfatter våre sykdommer og plager. Sentralt i hans budskap og innbydelse var likevel at den enkelte måtte få sin sak i orden med Gud. De håper de kan invitere han tilbake ved en annen anledning.

Ref. John Levi Weløy