Blog ImageTelemarksavisa”TA” skrev om helbredelsemøtene i Seljord og Notodden.
Lokalavisa ” Hadeland” skrev positivt om helbredelsemøtene på Lunner.
Telemarksavisa “Varden” Skrev veldig positivt om helbredelsemøtene i Seljord. Miraklet til Kari Nettum var fokuset. Overskriften i avisa var: Bøn fjerna ryggplager.

Det ble mye oppstyr rundt Teltmøtene i Moss i 1983. Helbredelse ved bonn ble det store diskusjonstemaet i Moss avis. Stadslegen var ikke så veldig glad for det som skjedde på møtene.

Teltmøtene sommeren 1983 ble frimodig annonsert og gjort kjent!

Fra Teltmøtene i Fredrikstad og Moss sommeren 1983